سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

اخبار > تخمين و ارزيابي تراوايي با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و آناليزرگرسيوني در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي  چاپ        ارسال به دوست

تخمين و ارزيابي تراوايي با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و آناليزرگرسيوني در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي

عنوان پايان نامه: تخمين و ارزيابي تراوايي با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و آناليزرگرسيوني در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي

 

دانشجو: سعيد جباري بوكاني                               مقطع: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: زمين شناسي                              گرايش: نفت

دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد تهران شمال

استاد راهنما: دكتر سيدرضا موسوي حرمي

 

ضرورت تحقيق:

     تراوايي يكي از مهمترين پارامترهايي است كه مي تواند به عنوان ورودي جهت ساخت مدلهاي پتروفيزيكي از مخزن و ارزيابي آن بكار رود. تراوايي را در آزمايشگاه با انجام آزمايش تزريق هواي خشك بر روي نمونه هاي تهيه شده از پلاك مغزه بدست مي آورند اما بدليل هزينه بر بودن مغزه گيري و همچنين آناليز هاي آن، فقط از برخي چاهها در بعضي از فواصل توليدي مغزه گيري مي شود ولي داده هاي نمودارهاي چاه پيمايي در اكثر چاهها وجود دارد. بنابراين استفاده از روشهايي كه بتواند تراوايي را با دقت قابل قبول ار روي اين نمودارها تخمين بزند بسيار مفيد و كاربردي خواهد بود. اين مطالعه بر آن است كه به كمك روش شبكه عصبي مصنوعي و آناليز رگرسيون تراوايي را از روي لاگ ها در چاههاي فاقد مغزه تخمين بزند.

 

اهداف تحقيق:

1-      بررسي نقش و اهميت تراوايي در ارزيابي خواص مخزني

2-      بررسي توانايي شبكه هاي عصبي جهت مدلسازي و تخمين تراوايي از روي نمودارهاي چاه پيمايي

3-      بررسي توانايي روش آناليز رگرسيوني جهت مدلسازي و تخمين تراوايي از روي نمودارهاي چاه پيمايي

4-      مقايسه نتايج حاصله از روش شبكه هاي عصبي و آناليز رگرسيون جهت تخمين تراوايي

5-      ارزيابي توانايي موفقيت و قدرت مدلسازي تكنيك هاي مورد استفاده جهت تخمين تراوايي

6-      ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش خطاي تخمين و مدلسازي به كمك روشهاي مورد استفاده

7-      مقايسه روشهاي مذكور با نتايج آناليز مغزه و ساير روشهاي محاسبه تراوايي از قبيل نمودار DSI

8-      تخمين تراوايي ( در صورت تاييد اطلاعات روشهاي مذكور) براي بقيه چاهها اعمال و به صورت نقشه ارائه مي گردد.


١٠:٠١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠    /    شماره : ١٧٣١    /    تعداد نمایش : ٤٩٢