سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : بررسي اثر افزوردني هاي تسريع كننده گيرش و تاثير آن بر مقاومت نهايي بتن چاه هاي نفت دانشجو: فاطمه هادي نژاد ماكراني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: شيمي گرايش: كاربردي دانشگاه: آزاد اسلامي قائمشهر استاد راهنما: سيد احمد حسيني
١١:٠٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : ارزيابي پتروفيزيكي و كيفيت مخزني سازند قم در يكي از ميادين گازي ايران مركزي دانشجو: عليرضا ياميني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: تهران شمال استاد راهنما: مهران عزيززاده
١١:٠١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : استفاده از ثابت Buckle جهت زون بندي و تعيين اشباع آب در يكي از ميادين نفت مناطق مركزي با استفاده از تلفيق اطلاعات لاگ و مغزه دانشجو: عليرضا سلامتي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: مهندسي اكتشاف دانشگاه: بين المللي امام خميني(ره) قزوين استاد راهنما: محمد علي عقيقي
١٠:٥٩ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : مطالعه شبيه سازي مخازن هيدروكربوري به وسيله روش خطوط جريان و كاربرد آن در شبيه سازي فرآيند تزريق آب در يكي از مخازن نفتي ايران دانشجو: علي داسمه مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: مخازن هيدروكربوري دانشگاه: آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران استاد راهنما: دكتر ناصر عليزاده تبريزي
١٠:٥٨ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : مدل سازي اشباع آب با استفاده از اطلاعات آناليز ويژه مغزه و مقايسه آن با اشباع آب محاسبه شده از نمودارهاي پتروفيزيكي در يكي از ميادين نفتي حوضه زاگرس ايران دانشجو: داود دهداري مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: تهران شمال استاد راهنما: مهران عزيززاده
١٠:٥٧ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : مدلسازي توزيع شكستگي ها با استفاده از شبيه سازي فركتال – شبكه عصبي در افق هاي مخزني تابناك و يافتن ارتباط آن با توليد هيدروكربني دانشجو: حميد سرخيل مقطع: دكتري رشته تحصيلي: مهندسي معدن گرايش: اكتشاف معدن دانشگاه: صنعتي اميركبير استاد راهنما: حسين حسني / فيروز علي نيا
١٠:٥٥ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>