سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : ارزيابي آمادگي پياده سازي سيستم مديريت دانش در شركت بهره برداري نفت و گاز شرق دانشجو: تقي خدابخش زاده مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني گرايش: بازاريابي دانشگاه: آزاد اسلامي واحد نيشابور استاد راهنما: محمد لگزيان
١٠:٥٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : تعيين فشار منفذي در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران با استفاده از داده هاي لاگ صوتي دانشجو: بهنام غلامي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: حفاري و استخراج دانشگاه: آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيات تهران استاد راهنما: دكتر عبدالنبي هاشمي
١٠:٥٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : كاهش صدمه به چاه با تغيير مناسب گل حفاري و بررسي بر روي از ميدان هاي نفتي ايران دانشجو: اسماعيل صدر ممتاز مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: اكتشاف دانشگاه: امام خميني قزوين استاد راهنما: بين ملكي
١٠:٥١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : سنگ چينه نگاري، زيست چينه نگاري(فرامينيفرها) و چينه نگاري سكانسي رسوبات كامپانين و مائيسترشتين در برش چينه اي كوه دارنگ و چاه هاي كوه مند و بوشهر دانشجو: اسماعيل اسمعيلي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: چينه و فسيل دانشگاه: آزاد اسلامي – واحد شمال استاد راهنما: داريوش باغباني
١٠:٥٠ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : تعيين و تشخيص شكستگي هاي مخزن به وسيله لاگ هاي متداول پتروفيزيكي و تصويري دانشجو: احسان محبوبي بغدادآباد مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران استاد راهنما: بهمن بهلولي
١٠:٤٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي كيفيت مخزني بخش گوري بازده و سازند رازك در ميدان سرخون (شمال بندر عباس) دانشجو: نيلوفر ظفر زاده مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: آزاد واحد تهران شمال استاد راهنما: دكتر سيد رضا موسوي حرمي
١٠:٤٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>