سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : تعيين سرعت نشست رسوب آسفالتين در محيط متخلخل بر اثر تزريق گاز دي اكسيد كربن به نفت خام و تاثير آن بر خواص پتروفيزيكي سنگ دانشجو: سمانه سروش مقطع: دكتري رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: طراحي فرآيندهاي جداسازي دانشگاه: تربيت مدرس استاد راهنما: پيمان پورافشاري
١٠:٣٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : توليد نانو ذرات اكسيد زيركونيم پايدار شده با ايتريم به روش سل – ژل و بررسياثر آب مغناطيده بر ساختار آن. دانشجو: رسول گودرزي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: فيزيك گرايش: حالت جامد دانشگاه: خواجه نصيرالدين طوسي استاد راهنما: رضا افضل زاده
١٠:٣٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : استفاده از شبكه هاي بيزين (BN) در بهبود روش HAZOP : مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت شرق ايران دانشجو: اكرم رضائي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي صنايع گرايش: سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي دانشگاه: بوعلي سينا استاد راهنما: وحيد خداكرمي
١٠:٣٠ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي تاثير شوك هاي نفتي با تاكيد بر تاثيرات نامتقارن آن بر رشد اقتصادي ايران دانشجو: آزاده وليهي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: علوم اقتصادي گرايش: علوم اقتصادي دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك استاد راهنما: تيمور محمدي
١٠:٢٩ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي تاثير تخلخل هاي حفره اي غير مرتبط و مدلسازي آنها در ارزيابي هاي پتروفيزيكي مخازن كربناته : مطالعه موردي از مخزن كنگان دريكي از ميادين شركت نفت مركزي ايران دانشجو: هومن امير صادقي مقطع: كارشناسي ارشد رشته: تحصيلي:زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران استاد راهنما: علي كدخدايي
١٠:٢٧ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : طراحي عمليات لزره اي سه بعدي بر مبناي مدل سازي با هدف بهينه سازي پارامترهاي عمليات دانشجو: محمود صفائي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: ژئوفيزيك گرايش: لرزه شناسي دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران شمال استاد راهنما: محمد علي رياحي
١٠:٢٦ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>