سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : بهينه سازي هيدروليك و پارامترهاي حفاري جهت افزايش سرعت حفاري در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران دانشجو: محمد محمودي فريدون مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: اكتشاف دانشگاه: بين المللي امام خميني(ره) استاد راهنما: محمد علي عقيقي
١٠:٢٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بهينه سازي ساختار و خواص سايشي – فرسايشي پوششهاي سخت بر روي فولاد API 5L- X52 توسط فرايند جوشكاري دانشجو: محمد خيرالدين مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي مواد گرايش: شناسايي و انتخاب مواد دانشگاه: علم و صنعت ايران استاد راهنما: دكتر حسين عربي
١٠:٢٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي امكان به كارگيري گل هاي حفاري پايه آبي جديد در شرايط دما و فشار بالا در ميادين نفتي و گازي ايران دانشجو: محمد امين آلبويه مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: مهندسي اكتشاف نفت دانشگاه: بين المللي امام خميني(ره) استاد راهنما: بيژن ملكي
١٠:٢١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : ارزيابي فرونشست زمين در منطقه خانگيران، خراسان رضوي دانشجو: محبوبه رفيعي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: زيست محيطي دانشگاه: صنعتي شاهرود استاد راهنما: ناصر حافظي مقدس
١٠:٢٠ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : زيست چينه نگاري سازندهاي جهرم – آسماري در ميدان نفتي خشت بر مبناي فرامينيفرها دانشجو: فرشته فتاحي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه: دانشگاه دامغان استاد راهنما: سيد محمود حسيني نژاد
١٠:١٩ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : ارزيابي خوردگي سيال فاز آبي همراه گاز توليدي در ميدان گازي تابناك و رسم منحني تغييرات پارامترهاي ميزان خوردگي سيال بر حسب عوامل خورنده و تحليل رفتار موارد فوق دانشجو: غلامعلي عيسي پور مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي مواد گرايش: انتخاب و شناسايي مواد دانشگاه: آزاد اسلامي اهواز استاد راهنما: هومانشكر اللهي
١٠:١٨ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>