سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : تعيين رخساره هاي الكتريكي و تخمين تراوايي در يكي از مخازن گازي شركت نفت مناطق مركزي ايران دانشجو: علي محمد نصيري مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران شمال استاد راهنما: بهرام موحد
١٠:١٦ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : مطالعه نوع و رفتار كاني هاي رسي و تاثير آنها بر كيفيت مخزن در افق E از سازند قم در ميدان گازي سراجه دانشجو: عباس ده كار مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: زمين شناسي نفت دانشگاه: آزاد اسلامي واح علوم و تحقيقات تهران استاد راهنما: عليرضا بشيري
١٠:١٥ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : مدل سازي درخت رويداد هوشمند و الگوريتم ژنتيك حهت ارزيابي ريسك ديگ بخار در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب(واحد نمك زدايي منطقه چشمه خوش) دانشجو: كاوه شيرزاديان گيلان مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي صنايع گرايش: مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه: آزاد اسلامي اراك استاد راهنما: حبيب اله جوانمرد
١٠:١٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: مهدي نسيم زاده مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: مخازن هيدروكربوري دانشگاه: صنعت نفت استاد راهنما: دكتر عبدالنبي هاشمي
١٠:١٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي قابليت جوش پذيري Stellite 6A بر روي فولادهاي آستنيتي و مارتنزيتي در شرايط مختلف عمليات حرارتي دانشجو: سيد بابك موسوي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي مواد گرايش: شناسايي و انتخاب مواد دانشگاه: صنعتي نوشيرواني بابل استاد راهنما: محمد رجبي
١٠:١٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: مهدي نجفي قيه قشلاق مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: تكتونيك دانشگاه: تربيت مدرس استاد راهنما: دكتر علي يساقي
١٠:١٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 صفحه بعدی >>