سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : محيط رسوبي دياژنز و ژئوشيمي سازند ايلام در كوه شاه نخجير(جنوب ايلام) دانشجو: حسن عليخاني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: محمد حسين آدابي
١٠:١٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: معصومه تاجميري مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: فرآوري گاز دانشگاه: شيراز استاد راهنما: دكتر محمد رضا رحيم پور
١٠:١١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: محمد طاهرپور مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: مخازن هيدروكربوري دانشگاه: صنعتي سهند استاد راهنما: دكتر سيد عليرضا طباطبايي نژاد- دكتر اقبال صحرايي
١٠:١٠ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : آناليز شكستگي ها براساس نمودارهاي تصويري FMI و تعيين ميزان ارتباط سازندهاي آسماري و جهرم در ميدان نفتي خشت دانشجو: حسن خديوپور مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: تكتونيك دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود استاد راهنما: عباس كنگي
١٠:٠٩ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي محيط رسوبي و دياژنز سازند دالان در ناحيه فارس دانشجو: اكرم نصرتي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي دانشگاه: علوم و تحقيقات تهران استاد راهنما: دكتر نادر كهنسال
١٠:٠٧ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: ليلي بسطامي بندپي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر مير رضا موسوي
١٠:٠٧ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 صفحه بعدی >>