سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


دانشجو: سارا خوشبخت مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: نانو تكنولوژي دانشگاه: اميركبير استاد راهنما: دكتر بهرام دبير
١٠:٠٠ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: حيدر طوسي نيا مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: مخازن دانشگاه: صنعت نفت استاد راهنما: دكتر قاسم زرگر
٠٩:٥٨ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: حامد قربان پور مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: آزاد اسلامي-واحد تهران شمال استاد راهنما: دكتر سيد رضا موسوي حرمي
٠٩:٥٧ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: بدرالدين كرمپور مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر ميررضا موسوي
٠٩:٥٥ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: اسكندر شهروني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: زمين شناسي نفت دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر محمد رضا كمالي
٠٩:٤١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: احسان محبوبي بغدادآباد مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: زمين شناسي دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر بهمن بهلولي
٠٨:٥٩ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 صفحه بعدی >>