سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


نوان پروژه پژوهشي : بررسي پتانسيل زمين شناسي لغزش و روش پايدار سازي پيرامون چاههاي نفت و گاز حوزه تخصصي :زمين شناسي دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : دكتر حبيب آگهي ناظر پروژه : مشكسار - زندي همكار صنعتي : بلوري – ايلاني - پورسلطاني مدت انجام پروژه : 15ماه
١٣:٤٤ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : بررسي عملكرد و بومي سازي افزايه هاي اسيدي و تهيه نرم افزار طراحي انگيزش چاه هاي نفت و گاز در مناطق نفت و گاز زاگرس جنوبي حوزه تخصصي :زاگرس جنوبي/ مهندسي نفت دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : دكتر جهانميري ناظر پروژه : علي منتصري - محمود ميرباقري - عبدالرحيم نامدار صحت همكار صنعتي : عباسيان - هاشمي - بصيري - ليياقت - بي نهري - برزگر - چروني - بهرامي قره قاني - خشچيان - رشيدي مدت انجام پروژه : 24ماه
١٣:٤٠ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : بومي سازي و طراحي و ساخت نانو سنسور گاز متان مورد نياز واحدهاي مختلف شركت نفت و صنايع وابسته حوزه تخصصي :بازرسي فني دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : دكتر شيخي ناظر پروژه : علي مهرپور - حسين ويسي همكار صنعتي : برزگر - رئيسي - خورشيدسوار - پويااصل - نمازي مدت انجام پروژه : 12ماه
١٣:٣٦ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : كاربرد روش هاي شيميايي در بهبود قابليت تراوايي نسبي گاز و ميعانات در مخازن گازي و گاز ميعاني در شركت زاگرس جنوبي حوزه تخصصي :زاگرس جنوبي/ مهندسي نفت دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : رحيم پور ناظر پروژه : كمال بلندپرواز جهرمي - ابوالحسن محمدي - محمد سينايي همكار صنعتي : - مدت انجام پروژه : 24ماه
١٣:٣٢ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : طراحي نرم افزار شبيه سازي مخازن معمولي و شكافدار گاز و گاز ميعاني حوزه تخصصي :مخازن دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : اسماعيل زاده ناظر پروژه : - علي منتصري - عظيم كلانتري اصل همكار صنعتي : نصرياني - اكبري فرد - جوكار - برزگر - جعفرپور - كوهپيماي جهرمي مدت انجام پروژه : 24ماه
١٣:٢٨ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : تعيين مدل مناسب مخازن در نرم افزارهاي چاه آزمائي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي حوزه تخصصي :مخازن دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : اسلاملوئيان ناظر پروژه : اكبري فرد همكار صنعتي :ايزدي/ ميرباقري مدت انجام پروژه : 12ماه
١٣:٢٣ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 صفحه بعدی >>