سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پروژه پژوهشي : پايش و اندازه گيري تاثير عمليات حفاري و صنايع شركت زاگرس جنوبي بر محيط زيست مناطق از ديد پرتو شناسي حوزه تخصصي :ايمني و بازرسي فني دانشگاه مجري : دانشگاه شيراز دكتر : فقيهي ناظر پروژه : علي پولادي وندا-عليرضا اميني-محمد سينايي همكار صنعتي :عرفاني - معصومي - ويسي - پاليزيان - سلطاني - بهزادي جو مدت انجام پروژه : 18ماه
١٣:١٧ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

جدا سازي يون كلرايد از ميعانات گازي با استفاده از ناانوفيلتراسيون حوزه تخصصي :مهندسي نفت مجري: دانشگاه شيراز دكتر: صباغي ناظر : محمدي- موبدي فرد همكار صنعتي : نوروزي - جعفريان قطب آبادي - نقيب زاده - آرانپور مدت انجام پروژه ( ماه ) : 18
١٣:٠٩ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : بررسي سازگاري آبهاي تزريقي با آب سازند در فرايند تزريق اب به ميدان چشمه خوش حوزه تخصصي :مخازن دانشگاه مجري : پژوهشگاه صنعت نفت دكتر :- ناظر پروژه : گودرزي ارجمند-مطاعي همكار صنعتي :اميري/كريمي ساوجبلاغ مدت انجام پروژه : 14ماه
١٣:٠٥ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : تعيين حد برش در ميدان سرخون به روشهاي مرسوم و تهيه نرم افزار حوزه تخصصي : مهندسي نفت دانشگاه مجري : دانشگاه اميركبير دكتر : دكتر صدايي ناظر پروژه : عاضدي همكار صنعتي :زينالي/ جدير مدت انجام پروژه : 16ماه
١٣:٠١ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : مدل سازي و تعيين تاثير پارامترهاي سيالي و پايدارسازي شيل و مارن حوزه تخصصي : حفاري دانشگاه مجري : پژوهشگاه صنعت نفت دكتر : مهندس خوش نيت ناظر پروژه : بختياري زاده/ معلمي همكار صنعتي :عباسي مدت انجام پروژه : 24ماه
١٢:٥٣ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پروژه پژوهشي : بررسي عوامل رسوب شناسي و دپاژنزي كنترل كننده خواص مخزني و جريان سيال در سازند آسماري ميدان چشمه خوش حوزه تخصصي : زمين شناسي دانشگاه مجري : دانشگاه تهران دكتر : دكتر اميني ناظر پروژه : غفراني همكار صنعتي :صالحي/ زارعي مدت انجام پروژه : 18ماه
١٢:٥٠ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 صفحه بعدی >>