سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

نمایش اخبار


عنوان پايان نامه : نقش شرايط محيطي، چينه نگاري سكانسي و دياژنز در كنترل ويژگي هاي مخزني سازند آسماري در پيش آمدگي لرستان دانشجو: محمد لنكراني مقطع: دكتري رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه: تهران استاد راهنما: عبدالحسين اميني
١١:٠٩ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بررسي و اثر بازگرداني گاز به منظور ذخيره سازي گاز توليدي، افزايش بازيافت مايعات گازي و افزايش توان توليد در مخازن گاز ميعاني (بررسي موردي در يكي از مخازن ايران) دانشجو: محمد طاهرپور مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: مخازن هيدروكربوري دانشگاه: صنعتي سهند استاد راهنما: سيد عليرضا طباطبايي نژاد
١١:٠٨ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : بهينه سازي همزمان بازيابي نفت و ذخيره سازي دي اكسيد كربن با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك دانشجو: محسن نجفي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: مخازن هيدروكربوري دانشگاه: صنعتي سهند استاد راهنما: اقبال صحرايي
١١:٠٦ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : برآورد تراوايي حاصل از لاگ DSI در يكي از چاه هاي نفتي ميادين مركزي ايران دانشجو: مجيد مشهدي رفيعي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: بهمن بهلولي
١١:٠٥ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش(مطالعه موردي : شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي) دانشجو: مجتبي رسته من مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مديريت فن آوري اطلاعات گرايش: سيستم هاي مديريت دانشگاه: آزاد اسلامي واحد الكتريكي استاد راهنما: ناصر ميرسپاسي
١١:٠٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

عنوان پايان نامه : ارزيابي پتروفيزيكي و تهيه مدل سه بعدي از مخزن با استفاده از تلفيق داده هاي پتروفيزيكي و زمين شناسي در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران دانشجو: فهيمه شكرانه مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر حسين رحيم پور بناب
١١:٠٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>