سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠

پايان نامه های خاتمه يافته


دانشجو: مهدي نسيم زاده مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي نفت گرايش: مخازن هيدروكربوري دانشگاه: صنعت نفت استاد راهنما: دكتر عبدالنبي هاشمي
١٠:١٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: مهدي نجفي قيه قشلاق مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: تكتونيك دانشگاه: تربيت مدرس استاد راهنما: دكتر علي يساقي
١٠:١٢ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: معصومه تاجميري مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: فرآوري گاز دانشگاه: شيراز استاد راهنما: دكتر محمد رضا رحيم پور
١٠:١١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: محمد طاهرپور مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: مخازن هيدروكربوري دانشگاه: صنعتي سهند استاد راهنما: دكتر سيد عليرضا طباطبايي نژاد- دكتر اقبال صحرايي
١٠:١٠ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: ليلي بسطامي بندپي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر مير رضا موسوي
١٠:٠٧ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: فهيمه شكرانه مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه:آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر حسين رحيم پور بناب
١٠:٠٦ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>