سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠

پايان نامه های خاتمه يافته


دانشجو: فرشته فرهاد مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر انوشيروان كني
١٠:٠٦ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: فاطمه نجفي مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر ميررضا موسوي
١٠:٠٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: علي مقدس مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك گرايش: تبديل انرژي دانشگاه: صنعتي شريف استاد راهنما: دكتر محمد حسن سعيدي
١٠:٠٤ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: علي خسرواني پور مصطفي زاده مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: مهندسي شيمي دانشگاه: شيراز استاد راهنما: دكتر محمد رضا رحيم پور
١٠:٠٣ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: سعيد جباري بوكاني مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: زمين شناسي گرايش: نفت دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد تهران شمال استاد راهنما: دكتر سيدرضا موسوي حرمي
١٠:٠١ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: سارا خوشبخت مقطع: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مهندسي شيمي گرايش: نانو تكنولوژي دانشگاه: اميركبير استاد راهنما: دكتر بهرام دبير
١٠:٠٠ - شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>