سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠

پايان نامه های خاتمه يافته


دانشجو: فريد فيروز مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : مخازن هيدروكربوري دانشگاه: آزاد – واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر ولي احمد سجاديان سال انجام پايان نامه: 1384
١٢:٠٩ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: احسان صدارت مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : مخازن هيروكربوري دانشگاه: تهران استاد راهنما: دكتر علي دانش - دکتر عبدالرحيم عطايی سال انجام پايان نامه: 1386
١٠:٠١ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : امير حمزوي زرقاني مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : حفاري و بهره برداري نفت دانشگاه : صنعت نفت استاد راهنما : دكتر عبدالنبي هاشمي
٠٩:٥٢ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: احمد صداقت مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: شهرسازي گرايش: برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه: تهران استاد راهنما: دكتر اسفنديار زبردست سال انجام پايان نامه : 1386
٠٩:٥١ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : ابوالحسن آهنكار مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : زمين شناسي گرايش : زمين شناسي نفت دانشگاه : آزاد اسلامي استاد راهنما : دكتر عليرضا بشري سال انجام پايان نامه : 1386
٠٩:٥٠ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : زهره گندم فشان مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مديريت آموزش گرايش : آموزش بزرگسالان دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر زهرا صباغيان سال انجام پايان نامه: 1386
٠٩:٤٩ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>