سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠

پايان نامه های خاتمه يافته


دانشجو : محمد مختاري مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : مخازن دانشگاه : صنعت نفت استاد راهنما : دكتر رحيم مسعودي
٠٩:٤٨ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: ليلي رحيمي متين مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : زمين شناسي گرايش : چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر ايرج مومني- دكتر عبدالحسين اميني سال انجام پايان نامه: 1386
٠٩:٤٦ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: عباس سالور مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : زمين شناسي گرايش : زمين شناسي نفت دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر بهمن بهلولي سال انجام پايان نامه:
٠٩:٤٤ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: محمد حسين دانشفر مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : مخازن هيدروكربوري دانشگاه: آزاد اسلامي واحد اميديه استاد راهنما: دكتر جمشيد مقدسي سال انجام پايان نامه: 1385
٠٩:٤٤ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: امين آدينه وند مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : زمين شناسي گرايش : زمين شناسي نفت دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد علوم تحقيقات استاد راهنما: دكتر بهمن بهلولي سال انجام پايان نامه: 1385
٠٩:٤٢ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: محمد فرهادي مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : ژئوفيزيك گرايش : الكتريكي دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر مير ستار مشين چي اصل سال انجام پايان نامه: 1386
٠٩:٣٨ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>