سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠

پايان نامه های خاتمه يافته


دانشجو: ملك حسين شهرياري مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي كشاورزي گرايش : مهندسي علوم خاك دانشگاه: تهران استاد راهنما: دكتر غلامرضا ثواقبي فيروزآبادي، دكتر داريوش مينايي تهراني سال انجام پايان نامه: 1385
١٤:٥٤ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : محمود خردو مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : مخازن دانشگاه : صنعت نفت استاد راهنما : دكتر رحيم مسعودي
١٤:٥٢ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: مسعود رياضي مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي شيمي گرايش : مخازن دانشگاه: تهران استاد راهنما: دكتر منوچهر حقيقي سال انجام پايان نامه: 1384
١٤:٤٩ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: ماشااله فتحي مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : زمين شناسي گرايش : زمين شناسي نفت دانشگاه: آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات استاد راهنما: دكتر محمد رضا رضائي سال انجام پايان نامه:
١٤:٤٨ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : روح ا... هاشمي مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : مخازن دانشگاه : صنعت نفت استاد راهنما : دكتر رياض خراط
١٤:٤٦ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : بهنام محمودي ورنامخواستي مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي نفت گرايش : مخازن دانشگاه : صنعت نفت استاد راهنما : دكتر رياض خراط
١٠:٤٧ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>