سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٠١ ارديبهشت ١٤٠٠

پايان نامه های خاتمه يافته


دانشجو : عليرضا دستياري مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي شيمي گرايش : مخازن هيدروكربوري دانشگاه : تهران استاد راهنما : منوچهر حقيقي
١٠:٤٦ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: حميدرضا شاهوردي مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي شيمي گرايش : مخازن هيدروكربوري دانشگاه: تهران استاد راهنما: دكتر منوچهر حقيقي سال انجام پايان نامه:
١٠:٤١ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو: حميد شفيع زاده مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : علوم تربيتي و روانشناسي گرايش : مديريت آموزش دانشگاه: شهيد بهشتي استاد راهنما: دكتر محمدحسن پرداختچي سال انجام پايان نامه: 1384
١٠:٤٠ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : مهدي معارفيان مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي شيمي گرايش : مخازن هيدروكربوري دانشگاه: صنعتي شريف استاد راهنما: دكتر محمود رضا پيشوائي، دكتر امير بدخشان سال انجام پايان نامه: 1384
١٠:٣٧ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : سجاد خيامي مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي شيمي گرايش : شيمي دانشگاه: شيراز استاد راهنما: دكتر محمد رضا رحيم پور، دكتر جمشيد فتحي كلجاهي سال انجام پايان نامه: 1384
١٠:٣٥ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

دانشجو : مينا جوشقاني مقطع : كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : مهندسي شيمي گرايش : مهندسي شيمي دانشگاه: شيراز استاد راهنما: دكتر جمشيد فتحي كلجاهي، دكتر محمد رضا رحيم پور سال انجام پايان نامه: 1383
١٠:٣٣ - يکشنبه ١٦ دی ١٣٨٦ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>