سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

پرسنل پژوهش و توسعه

کارکنان اداره پژوهش و توسعه شركت نفت مناطق مركزي ايران 
سيدعباس ضيايي
رئيس پژوهش و توسعه
فرانک حميدي
کارشناس ارشد پژوهش و توسعه
سيروس اميرقدسي
کارشناس ارشد پژوهش و توسعه
عليرضا بلوندارزاده کارشناس ارشد پژوهش و توسعه
فرزانه کارکو کارشناس پژوهش و توسعه
علي حدادي
 کارشناس پژوهش و توسعه
مرضيه خرمي
منشي اداره پژوهش و توسعه