• پژوهش 1
  • پژوهش 2
از کلیه شرکت‌های فناور، نوآور، خلاق و دانش بنیان متقاضی استفاده از تسهیلات بند (هـ) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 (مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور) دعوت می‌شود از تاریخ 08/07/1402 لغایت 08/08/1402 به سامانه تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به آدرسmy.ioiv.ir مراجعه و با تکمیل فرم‌ها و ارائه مستندات موردنیاز، درخواست‌ خود را ثبت نمایند.
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهش و واگذاری دو پروژه پژوهشی به دانشگاه ها
بمناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و 25 آذر روز پژوهش و فناوری مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در نشست صمیمی با پژوهشگران برتر این شرکت روز پژوهش و فناوری را تبریک گفت.
به اطلاع می رساند با توجه به فراخوان " پیشنهاد طرح و ایده در حوزه HSE و پدافند غیر عامل " در زیر پرتال hse.mop.ir ، همکاران محترم وزارت نفت، به ویژه همکاران HSE و پدافند غیر عامل در شرکت های فرعی و تابعه می توانند برای ارائه طرح و ایده پیشنهادی، از طریق مراجعه به نشانی مذکور اقدام نمایند.
پیشنهاد انجام پروژه های پژوهشی" بررسی نوع کارکرد مناسب منطقه عملیاتی خانگیران از نظر اقماری و اسکان با در نظر گرفتن امکانات، شرایط اقلیمی و سایر متغیر های مداخله¬گر" و " ارائه الگوی تاب آوری قراردادهای نوین EPC-EPD بر مبنای ملزومات حقوقی –قراردادی" در سامانه ساتع قرار گرفت.
با راندن دوربین درون چاهی، ساخت کارشناسان ارشد اداره خدمات فنی چاه های شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در چاه گازی شماره-۵ میدان تابناک و بررسی، شناسائی و رفع مشکل، این چاه مجدداً با دبی۱.۴ میلیون متر مکعب در روز در مدار تولید قرار گرفت.