سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها گرامی باد
سه شنبه 28 دی 1400 EN
  • پژوهش 1
  • پژوهش 2
پیشنهاد انجام پروژه های پژوهشی" بررسی نوع کارکرد مناسب منطقه عملیاتی خانگیران از نظر اقماری و اسکان با در نظر گرفتن امکانات، شرایط اقلیمی و سایر متغیر های مداخله¬گر" و " ارائه الگوی تاب آوری قراردادهای نوین EPC-EPD بر مبنای ملزومات حقوقی –قراردادی" در سامانه ساتع قرار گرفت.
با راندن دوربین درون چاهی، ساخت کارشناسان ارشد اداره خدمات فنی چاه های شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در چاه گازی شماره-۵ میدان تابناک و بررسی، شناسائی و رفع مشکل، این چاه مجدداً با دبی۱.۴ میلیون متر مکعب در روز در مدار تولید قرار گرفت.
پیشنهاد انجام پروژه پژوهشی " بررسی کلیه معادلات ارائه شده جهت تعیین سرعت سایش در تاسیسات و لوله مغزی چاه های میدان خانگیران-مخزن مزدوران" در سامانه تقاضا و عرضه وزارت علوم(ساتع) قرار گرفته است.
پیشنهاد انجام پروژه پژوهشی " بررسی کلیه معادلات ارائه شده جهت تعیین سرعت سایش در تاسیسات و لوله مغزی چاه های میدان خانگیران-مخزن مزدوران" تا پایان هفته در سامانه تقاضا و عرضه وزارت علوم(ساتع) قرار میگیرد.